Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Dodatkowe opcje przeglądania

Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu iBieliznaSklep.pl
iBieliznaSklep.pl to sklep internetowy, prowadzony w domenie ibieliznasklep.pl przez Firmę Handlową Goldmax Zbigniew Szynal  ul. Włókniarzy 4/22, 58-533 Mysłakowice NIP: 611-101-48-01 z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym biuro@ibieliznasklep.pl
 
Ochrona danych osobowych: 
Składając zamówienie w Sklepie ibieliznasklep.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ibieliznasklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:  realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep ibieliznasklep.pl. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (system ratalny, płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym stopniu są przekazywane w celu realizacji wybranych świadczeń. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 
Realizując obowiązki prawne jak również stawiając sobie za cel należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści  przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Dane osobowe i co oznacza że je przetwarzamy? 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Sklep ibieliznasklep.pl przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie? 
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ibieliznasklep.pl  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ibieliznasklep.pl przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. iBieliznaSklep.pl  realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa GoldMax Zbigniew Szynal  ul. Włókniarzy 4/22, 58-533 Mysłakowice NIP: 611-101-48-01.
 
Dane osobowe i podstawy prawne ich przetwarzania.
Sklep internetowy ibieliznasklep.pl dba o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa). 

Czym są pliki „cookies”?
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.
 
Dlaczego na naszej stronie pojawia się informacja o „cookies”?
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików „cookies” wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego.
 
Pliki cookies na stronie Serwisu wykorzystywane są w celu:
1. Dostosowania zawartości strony internetowej naszego Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb.
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
3.Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (Klienta sklepu po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie naszego Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
Cookie związane z daną sesją, tzw. tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrał Klient sklepu na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji,

Informacyjne o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie Sklepu Internetowego.
 
Jak usunąć pliki cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy naszego Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Na stronie naszego Serwisu pliki cookie nie zbierają danych osobowych pozwalających na personalną identyfikację Użytkownika Serwisu oraz do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani ich śledzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu.

Logi systemowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów ibieliznasklep.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe? 
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ibieliznasklep.pl. W obowiązujących w ibieliznasklep.pl politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z w/w podstaw prawnych.

Kiedy przekazujemy dane osobowe osobom trzecim: 
Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów.
Państwa dane mogą być przekazane poniższym podmiotą gdyż bez tego nie mogła by się odbyć sprzedaż naszych produktów do Państwa. Zaznaczamy jednak, iż z poniższych podmiotów dane nie mogą służyć do przesyłania żadnych ofert handlowych czy usługowych. Podmioty te nie mogą także kontaktować się z Państwem. 
Lista podmiotów: 
- Podmioty pośredniczące w realizacji zamówienia,
- Podmioty świadczące usługi hostingowe naszego sklepu,
- Podwykonawcy świadczący usługi serwisowe oprogramowania sklepu internetowego,
- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Dostęp do danych:
Jeśli chcą Państwo wiedzieć jakie dane identyfikacyjne są przez nas przetwarzane prosimy o wysłanie maila na adres biuro@ibieliznasklep.pl. Mogą tez Państwo w każdej chwili zażądać zaprzestania ich przetwarzania wtedy wszystkie Państwa dane zostaną przez nas usunięte. Należy jedynie wysłać stosowanego maila na nasz adres biuro@ibieliznasklep.pl

Przejdź do strony głównej